English-Turkish translations for gravestone:

mezar · mezar taşı ., mezar taşı · other translations

gravestone mezar

That gravestone, Rory's, there's room for one more name, isn't there?

Rory'nin mezar taşında bir isim için daha yer var, değil mi?

It's an open grave and l stand by the gravestone looking down into it.

Açık bir mezar ve mezar taşının başında duruyorum ve içine doğru bakıyorum.

Is there a name on the gravestone?

Mezar taşının üstünde bir isim var mı?

Click to see more example sentences
gravestone mezar taşı ., mezar taşı

That gravestone, Rory's, there's room for one more name, isn't there?

Rory'nin mezar taşında bir isim için daha yer var, değil mi?

It's an open grave and l stand by the gravestone looking down into it.

Açık bir mezar ve mezar taşının başında duruyorum ve içine doğru bakıyorum.

Is there a name on the gravestone?

Mezar taşının üstünde bir isim var mı?

Click to see more example sentences