English-Turkish translations for gravitation:

yerçekimi · çekim · yer çekimi · yerçekimi gücü · other translations

gravitation yerçekimi

So, obviously, we have some weird magnetic fields there and also some gravitational anomalies.

Yani açıkcası orada bazı garip manyetik alanlar var, Ve bazı yerçekimi anormallikleri

Gravitational and molecular degeneration are decreasing, but outside acceptable parameters.

Yerçekimi ve moleküler bozulma azalıyor. Ama dışarıda parametreler normal.

For its size, this little planet has a powerful gravitational pull

Hacmine göre, bu küçük gezegenin çok güçlü bir yerçekimi var.

Click to see more example sentences
gravitation çekim

Gravitation is so strong that nothing can escape it: absolute silence.

Yer çekimi o kadar güçlü ki hiçbir şey kurtulamaz: Mutlak sessizlik.

You're in a gravitational field.

Sen yer çekimi olan bir alandasın.

The asteroid's gravitation is drawing us closer.

Asteroidin çekim gücü bizi daha yakınına çekiyor.

Click to see more example sentences
gravitation yer çekimi

Gravitation is so strong that nothing can escape it: absolute silence.

Yer çekimi o kadar güçlü ki hiçbir şey kurtulamaz: Mutlak sessizlik.

You're in a gravitational field.

Sen yer çekimi olan bir alandasın.

Mass and gravitational pull similar to Earth.

Kütle ve yer çekimi Dünya'ya benzer.

gravitation yerçekimi gücü

For its size, this little planet has a powerful gravitational pull

Hacmine göre, bu küçük gezegenin çok güçlü bir yerçekimi var.

Gravitation on automatic.

Yerçekimi gücü otomatikte.