English-Turkish translations for grease:

yağda, yağ · grease · gres · gres yağı · yağlamak · other translations

grease gres

Dave loves grease day.

Dave gres gün seviyor.

They've got blood and grease on them.

Üzerlerinde kan ve gres yağ lekesi var.

Remember, tomorrow is grease day.

Yarın gres gün, unutmayın.

What is that, grease?

Nedir o, gres yağı mı?

The cable is three storeys high and covered with grease.

Kablo üç kat uzunluğunda ve gres yağıyla kaplı.

Is there only grease?

Yalnızca gres var mı?