English-Turkish translations for grease:

yağda, yağ · grease · gres · gres yağı · yağlamak · other translations

grease yağda, yağ

Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consuela, Giant Chicken and Greased-up Deaf Guy!

Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert Jillian, Consuela, Dev Tavuk, Yağlanmış Sağır Adam!

Just hand me a sack of flour and bacon grease

Bana sadece bir çuval un ve yağ vermen yeterli

There's grease under his finger Fingernails.

Tırnaklarının altında yağ Yağ var.

Shut up, grease monkey!

Kapa çeneni yağlı maymun!

This was behind the same refrigerator written in grease.

Bu aynı buzdolabının arkasında yağ ile yazılıydı.

Of course with grease!

Tabii ki yağ ile!

No grease on the other side, huh?

Diğer tarafta yağ yok demek ha?

Dough, sauce, cheese, grease, meat.

Hamur, sos, peynir, yağ, et.

Well, this is possibly grease.

Bu, muhtemelen yağ lekesi.

Hey, grease monkey.

Hey, yağlı maymun.