English-Turkish translations for greaser:

yaltakçı · other translations

greaser yaltakçı

Yeah, you take care of yourself, Greaser.

Evet, ama sen kendine dikkat et yaltakçı!