English-Turkish translations for grecian:

Yunan · Yunanlı · other translations

grecian Yunan

AUSTlN: Is that like "Ode to a Grecian Urn"?

Yunan Vazosuna Övgü" gibi bir şey mi?

That Grecian urn's still here, huh?

Yunan ayaklı vazosu hala burada duruyor ha.

grecian Yunanlı

A little Grecian formula.

Küçük bir yunanlı formülü