English-Turkish translations for greenery:

yeşillik · yeşil · other translations

greenery yeşillik

We bought that grave, because Mary loved trees, the greenery.

O mezarı aldık çünkü Mary ağaçları, yeşilliği sever.

And the rich greenery?

Evet. Ve zengin yeşillik?

'cause I'm lookin' to buy some greenery, so

Çünkü satın alıcak biraz yeşillik arıyorum, yani

Click to see more example sentences
greenery yeşil

Wide streets. lots of greenery, simpler people.

Geniş caddeler, yeşil alanlar, basit insanlar.

On the lava flows, a group of Anatotitan wanders between islands of greenery.

Lav akıntıları üzerinde, bir grup Anatotitan yeşil bölgeler arası geziniyor.