English-Turkish translations for grey:

gri · sıkıcı · kır · kırlaşmış · kurt · other translations

grey gri

A young man wearing jeans and a grey sweater approached the victim from behind

Kot pantolon ve gri bir kazak giyen adam kurbanın arkasından yaklaştı

Big grey beard, pointy hat.

Büyük gri sakal, sivri şapka.

Grey shirt. Black jacket.

Gri gömlek, siyah ceket.

Click to see more example sentences
grey sıkıcı

No more boring North Star and grey old Southern Cross.

O sıkıcı Kuzey Yıldızı, eski ve gri Güney Haçı yok artık.

Wow, you know, Hank, you know, you got almost enough frequent flyer miles for a free room at the Grey Bar Motel.

Vay, sen var, bilirsin, Hank biliyor neredeyse yeterli sık uçan mil Gri Bar Motel ücretsiz bir oda için.

Those people usually look drab and grey.

Şu insanlar genelde sıkıcı ve solgun görünüyorlar.

grey kır

Broken alarm clock and a pound of grey fondant.

Kırılmış bir çalar saat ve bir kilo fri şekerleme.

grey kırlaşmış

A slightly grey, slightly middle aged, but very much in love tiger.

Hafif kırlaşmış, hafif orta yaşlı ama çok aşık bir kaplan.

grey kurt

Bro. Grey Wolf

Gri Kurt Abi.