English-Turkish translations for grieve:

üzülmek, üzmek · other translations

grieve üzülmek, üzmek

Rebi Ra, Master Rai grieves for you!

Rebi Ra, Usta Rai senin için üzülüyor!

But I grieve it every day.

Ama ben her gün üzülmek.

How it did grieve Macbeth.

Macbeth ne kadar üzüldü.

Click to see more example sentences