English-Turkish translations for grill:

ızgara · mangal · ızgara et · sorguya çekmek · kızartmak · other translations

grill ızgara

Soup and salad and grilled cheese sandwich.

Çorba, salata ve ızgara peynirli sandviç.

Yeah, kind of like a barbecue grill.

Evet, bir tür bir barbekü ızgara gibi.

Too little, too late for the restaurant, but I bought a trailer with a two-burner, grill, smoker.

Restoran için çok az ve çok geç. Ama bir römork satın aldım. İki ocaklı, ızgaralı, barbekülü.

Click to see more example sentences
grill mangal

Tree, grill, shovel, usual cast of characters.

Ağaç, mangal, kürek Her zamanki karakterler.

Tree, grill, shovel

Ağaç, mangal, kürek

She bought a new grill.

Yeni bir mangal almış.

Click to see more example sentences
grill ızgara et

I'm making pot roast, grilled vegetables, and two kinds of potatoes.

Etli güveç, ızgara sebze ve iki çeşit patates yapacağım.

This is no mere sandwich Of grilled meat and toasted bread, Robin.

Bu, ızgara et ve tost ekmeğinden oluşan önemsiz bir sandviç değildir, Robin.

Jasper grills the best beef in Nebraska.

Nebraskada en iyi ızgara eti Jasper yapar.

grill sorguya çekmek

The grilling, the rubber hoses.

Sorguya çekme, lastik hortum.

Why were you grilling her?

Niye onu sorguya çekiyorsun?

grill kızartmak

And pineapple patties to grill

Ve kızartmak için ananas dilimleri