English-Turkish translations for grim:

acımasız · zalim · korkunç · merhametsiz · amansız · gaddarca, gaddar · çirkin · other translations

grim acımasız

It's a grim joke.

Acımasız bir şaka bu.

Yeah, but it's grim.

Evet, ama çok acımasız.

Don't look so grim, Jon Snow.

Bu kadar acımasız görünme Jon Snow.

Click to see more example sentences
grim zalim

Hey, mister you're a Grim Reaper, aren't you?

Hey, bayım siz Zalim Hasatçı'sınız değil mi?

You're a Grim Reaper, aren't you.

Sen Zalim Hasatçı'sın, değil mi?

This is bloody grim, isn't it?

Bu çok zalimce, değil mi?

Click to see more example sentences
grim korkunç

I hope London wasn't too grim.

Londra çok korkunç değildi umarım.

Pretty grim, Batesy.

Epey korkunç, Batesy.

grim merhametsiz

That's a grim deadline.

Bu çok merhametsiz bir süre.

Here's another grim deadline.

İşte bir merhametsiz süre daha.

grim amansız

What a grim absurdity.

Ne amansız bir akılsızlık.

grim gaddarca, gaddar

Did Hogan the grim make a joke?

Yoksa Gaddar Hogan bir espri mi yaptı?

grim çirkin

Grim memories and bad flashbacks.

Çirkin hatıralar ve kötü anılar.