English-Turkish translations for gringo:

yabancı · other translations

gringo yabancı

Hey gringo, who gave you permission to help those traitors?

Hey yabancı, o hainlere yardım etmen için sana kim izin verdi?

This is a civilized country you ignorant gringo!

Burası medeni bir ülke, seni cahil yabancı.

You ask a lot for a gringo I've never seen before.

Senin gibi çok soru soran bir yabancı daha önce hiç görmedim.

Click to see more example sentences