English-Turkish translations for gristle:

kıkırdak · other translations

gristle kıkırdak

Something is turning his healthy heart valve into gristle.

Bir şey sağlıklı kapakçığı bir kıkırdağa çevirdi.

Something is turning his healthy heart valve to gristle. fibrous tissue,enlarged spleen. fever could mean autoimmune.

Bir şey sağlıklı kapakçığı kıkırdağa çevirdi. Fibrözlü doku, dalak büyümesi, yüksek ateş Otoimmün olabilir..

This tissue is hard as gristle.

Bu doku kıkırdak kadar sert.

Click to see more example sentences