English-Turkish translations for groggy:

halsiz · other translations

groggy halsiz

Rooming-house neighbor found her groggy with dilated pupils.

Kiralik ev komşu bulundu dilate öğrenciler ile onu halsiz.

No. I, um I'm still feeling a little groggy.

Hayır, Ben kendimi biraz halsiz hissediyorum.