English-Turkish translations for groom:

damat · seyis · tımar etmek · uşak · yetiştirmek · taramak · other translations

groom damat

Ladies and gentlemen, the bride and groom.

Bayanlar ve baylar, gelin ve damat.

All we need is a decent and honest groom.

Tek ihtiyacımız olan bir terbiyeli ve dürüst damat.

Long live the bride and groom!

Gelin ve damat çok yaşa!

Click to see more example sentences
groom seyis

Annie Oakley is a doctor, and she was the victim's groom, but she wasn't the only doctor at the convention.

Annie Oakley bir doktor ve kurbanın seyisi idi ama o toplantıda ki tek doktor o değildi.

There is a groom.

Bir de seyis var.

A groom, Paolo.

Bir seyis, Paolo.

Click to see more example sentences
groom tımar etmek

No, Dad, he's grooming him.

Hayır baba. Onu tımar ediyor.

He's grooming me.

Beni tımar ediyor.

groom uşak

Both nanny and groom.

İkiside dadı ve uşak.

groom yetiştirmek

O'Shea, I've been cultivating him, grooming him.

O'Shea, ben, onu yetiştirilmesi oldum onu tımar.

groom taramak

But a very well-groomed cat.

Ama çok iyi taranmış bir kedi.