English-Turkish translations for grotto:

mağara · grotto · other translations

grotto mağara

A Santa Claus for the grotto.

Mağara için bir Noel Baba.

It's in caves, grottos, swimming pools, but always underwater.

Mağaralarda, oyuklarda, yüzme havuzlarında ama her seferinde suyun altında.

grotto grotto

The notorious Golden Grotto sharks.

Kötü namlı Golden Grotto köpekbalıkları.