English-Turkish translations for grouse:

orman tavuğu · keklik · other translations

grouse orman tavuğu

You know, Ray, I grouse hunt with judge Wexler.

Biliyor musun Ray, Hakim Wexler'la orman tavuğu avlarım.

Lord Sinderby has rented Brancaster Castle for the grouse.

Lord Sinderby orman tavuğu için Brancaster Kalesi'ni kiraladı.

The traditional grouse hunt!

Geleneksel orman tavuğu avı!

Click to see more example sentences
grouse keklik

That's about the best a grouse can expect if a fox or coyote or a weasel doesn't get him first.

Bu bir keklik bekleyebilirsiniz iyi hakkında Bir tilki veya çakal veya bir gelincik onu ilk almazsa.

Must taste like a delightful mixture of herring and grouse.

Tadı güzel olmalı, Ringa balığı ile keklik karışımı.

Some potted grouse or salmon paste

Güveçte keklik ya da somon ezmesi

Click to see more example sentences