English-Turkish translations for grower:

yetiştirici · other translations

grower yetiştirici

And there were growers.

Bir de yetiştiriciler vardı.

And there were growers Heylia and Conrad.

Ve yetiştiriciler vardı tabii. Heylia ve Conrad.

Interesting answer: marijuana growers.

İlginç Cevap: Marihuna yetiştiricileri.