English-Turkish translations for guardian:

koruyucu · gardiyan · muhafız · vasi · veli · bekçiler, bekçi · vekil · other translations

guardian koruyucu

What, do you mean like a guardian angel?

Nasıl yani, koruyucu bir melek gibi mi?

I'm not your guardian angel.

Ben senin koruyucu meleğin değilim.

She's not only your fiancee, she's your guardian angel.

O sadece nişanlın değil, koruyucu meleğin de.

Click to see more example sentences
guardian gardiyan

He's your husband, not your legal guardian.

O senin kocan, yasal gardiyanın değil.

There are at least three guardians out there, okay?

Orada en azından üç gardiyan olacak, tamam mı?

That's a guardian.

Bu bir gardiyan.

Click to see more example sentences
guardian muhafız

I had guardians. An old woman and a priest. But no friends.

Muhafızlar vardı, yaşlı bir kadın ve bir rahip ama arkadaşım yoktu.

I have a guardian angel.

Muhafız meleğim var benim.

One Crystal Guardian.

Bir kristal muhafız,

Click to see more example sentences
guardian vasi

And Lily and Marshall finally decided on a guardian.

Lily ve Marshall, sonunda bir vasi seçebilmişti.

We need two names a guardian and a backup.

İki isme ihtiyacımız var: Bir vasi bir de yedek.

Is Tara a legal guardian?

Tara, yasal bir vasi mi?

Click to see more example sentences
guardian veli

It would be terrifying for a parent or for a guardian to experience.

Bir ebeveyn ya da veli için dehşet verici bir deneyim.

How about as the legal guardian?

Peki ya yasal veli olarak?

How are things with the new guardian?

Peki işler nasıl şu yeni veli ile?

Click to see more example sentences
guardian bekçiler, bekçi

Yes, like a temporary guardian.

Evet geçici bir bekçi gibi.

I don't need a guardian' nor does my wife.

Ne benim, ne de karımın bekçiye ihtiyacı var.

guardian vekil

Frank is still technically your legal guardian.

Frank senin teknik olarak hala yasal vekilin.