English-Turkish translations for guerrilla:

gerilla · gerilla savaşı., gerilla savaşı · other translations

guerrilla gerilla

A guerrilla artist makes art out of everything, and puts it everywhere.

Bir gerilla sanatçısı her şeyden sanat yapar, ve onu her yere koyar.

At this moment we are broadcasting Radio Venceremos, voice of the guerrilla resistance

Şu anda, gerilla direnişinin sesi olan Radyo Venceremos yayınını yapıyoruz

I'm talking about guerrillas.

Ben gerillalar hakkında konuşuyorum.

Click to see more example sentences
guerrilla gerilla savaşı., gerilla savaşı

Enough guerrilla war for me.

Bu kadar gerilla savaşı yeter bana.