English-Turkish translations for guise:

kılık · kisve., kisve · other translations

guise kılık

Then why this guise?

Bu kılık niye o zaman?

Diplomacy is seduction in another guise, mr. Adams.

Diplomasi, kılık değiştirmiş bir aldatmadır, Bay Adams.

Which is why he wooed Tarralyn in the guise of a young shepherd.

Bu yüzden de Tarralyn'a kur yapmak için genç bir çoban kılığına girdi.

guise kisve., kisve

Look, he's been taking trips, okay? By himself, under the guise of business.

O, geziler alıyordu Bak tamam mı? kendisi, By kisvesi altında.

Art comes in various guises, doesn't it?

Sanat farklı kisvelerde ortaya çıkar, değil mi?