English-Turkish translations for gullible:

saf · salak · other translations

gullible saf

You poor, pathetic, gullible imbecile!

Seni zavallı, acınası saf embesil!

And you are a very gullible man, Professor.

Siz de çok saf birisiniz Profesör. Saf mı?

Aren't you gullible too?

Sen de saf değil misin?

Click to see more example sentences
gullible salak

Oh, you poor, gullible bastard.

Seni zavallı, salak, adi herif.

Sweet but gullible.

Tatlı ama salak.

The mayor, you gullible asshole.

Belediye başkanı, salak herif.