English-Turkish translations for gummy:

sakızlı · other translations

gummy sakızlı

I mean, like, two gummy worms for homework.

Yani, mesela ev ödevi için iki sakızlı solucan.

I'll take a gummy anything.

Sakızlı bir şey alacağım.