English-Turkish translations for gunman:

silahlı · tetikçi · silahşör · other translations

gunman silahlı

There's just one gunman, and he's wearing a mask.

Sadece bir silahlı adam var ve maske takıyor.

A gunman is going to shoot an innocent child.

Silahlı bir adam masum bir çocuğa ateş edecek.

This must be the other gunman.

Bu da diğer silahlı adam olmalı.

Click to see more example sentences
gunman tetikçi

A lone gunman, Clarence Lee Boyer

Yalnız bir tetikçi, Clarence Lee Boyer

I'm not a gunman, George.

Ben tetikçi değilim, George.

What, like a second gunman?

Nasıl, ikinci bir tetikçi mi?

Click to see more example sentences
gunman silahşör

No matter how good a gunman is, he still needs his hands, right, Django!

Bir silahşör ne kadar iyi olursa olsun, yine da ellerine ihtiyaç duyar değil mi, Django!

What's a gunman doing around here?

Bir silahşör burada ne arıyor?

Was he a gunman, too?

O da bir silahşör müydü?

Click to see more example sentences