English-Turkish translations for gunshot:

silah · kurşun · mermi · atış · other translations

gunshot silah

Neighbours heard a man and woman yelling and then, a few moments later, gunshots.

Komşular bir kadın ve bir erkeğin bağrışmalarını duymuş, ve birkaç dakika sonra silah sesi duyulmuş.

Looks like gunshot wounds.

Silah yarası gibi görünüyor.

Have you heard a gunshot before?

Daha önce silah sesi duydun mu?

Click to see more example sentences
gunshot kurşun

Single gunshot wound, and that's about the only thing in this that makes any sense.

Bir tane kurşun yarası var. Bu işte mantıklı olan tek şey de bu zaten.

I got a gunshot wound here!

Burada bir kurşun yarası var!

Cause of death is multiple gunshot wounds.

Ölüm sebebi birden çok kurşun yarası.

Click to see more example sentences
gunshot mermi

And a single gunshot wound?

Peki ya tek bir mermi yarası?

That makes two gunshot wounds.

Bu iki mermi yarası eder.

How about the gunshot wound?

Peki, ya mermi yarası için?

Click to see more example sentences
gunshot atış

A few gunshots'll do it every time, Mr Trane.

Birkaç atış her zaman işe yarar, Bay Trane.