English-Turkish translations for gutter:

oluk · batak · sefalet · lağım · adi · other translations

gutter oluk

Still a giant concrete gutter.

Hâlâ kocaman, betondan bir oluk.

Or a robotic gutter cleaner.

Ya da robot oluk temizleyicisi.

Hey, they're your gutters, too.

Onlar senin de evinin olukları.

Click to see more example sentences
gutter batak

Gutter, Mathematic, Capt. Pierce wants to see you.

Batak, Matematik, Yüzbaşı Pierce sizi görmek istiyor.

In a fucking gutter, Levi?

Bir batağın içindesin, Levi?

gutter sefalet

Who found a pitiful orphan bird and plucked her out of the gutter?

Kim acınacak öksüz bir kuş buldu ve onu sefaletten kurtardı?

Enjoy the gutter, Dastan.

Sefaletin tadını çıkar Dastan.

gutter lağım

Beggars, villains, gutter rats!

Dilenciler, hainler, lağım fareleri!

gutter adi

You are a stupid, selfish, oxy-smoking gutter turd.

Sen aptal, bencil oxy tüttüren adi pisliğin birisin.