English-Turkish translations for guttersnipe:

sokak çocuğu · other translations

guttersnipe sokak çocuğu

You fight like a dirty guttersnipe!

Sen gibi mücadele kirli bir sokak çocuğu.

Right now, you little guttersnipe.

Hemen şimdi, seni küçük sokak çocuğu.