English-Turkish translations for guy:

adam · çocuk · herif · bey · erkek · arkadaş · eleman · kişi · oğlan · tip · bağlamak · alay etmek · other translations

guy adam

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

You're not a bad guy.

Kötü bir adam değilsin.

This guy, did He do anything else?

Bu adam başka bir şey yaptı mı?

Click to see more example sentences
guy çocuk

You guys, this is really, really important to me.

Çocuklar, bu benim için gerçekten çok önemli.

Well, thanks for coming, guys.

Geldiğiniz için sağ olun çocuklar.

That makes him a good guy.

Bu onu iyi bir çocuk yapıyor.

Click to see more example sentences
guy herif

No, no, what about this guy?

Hayır, bu herif ne olacak peki?

Are you saying that guy, that thing over there

Yani sen diyorsun ki o herif, şuradaki o şey

Was it a young guy?

Genç bir herif miydi?

Click to see more example sentences
guy bey

Guys, this really isn't a good time.

Beyler, bu gerçekten iyi bir zaman değil.

This was a long day guys.

Bu uzun bir gündü beyler.

You guys keep going.

Beyler siz devam edin.

Click to see more example sentences
guy erkek

But he's just a guy like me.

Ama o da benim gibi bir erkek.

Well, I don't need a guy.

Şey, bir erkeğe ihtiyacım yok.

Be the guy, I'll be the girl.

Sen erkek ol, ben de kız.

Click to see more example sentences
guy arkadaş

This guy is not your friend.

Bu adam senin arkadaşın değil.

You're a good guy, Luke. And she's my best friend.

Sen iyi birisin Luke ve o da benim en iyi arkadaşım.

Your first guy friend?

İlk erkek arkadaşın mı?

Click to see more example sentences
guy eleman

Do you know anything about that guy?

Şu eleman hakkında bir şey biliyor musun?

We just need that guy.

Bize sadece o eleman lazım.

Yeah, damn, I was waiting, and then that creepy, quiet guy showed up.

Evet, lanet olsun, ben de bekliyordum ve sonra o korkunç, sessiz eleman ortaya çıktı.

Click to see more example sentences
guy kişi

And another, he's not the same guy, and you are definitely not the same girl.

Ve diğeri, o aynı kişi değil, ve sen de kesinlikle aynı kız değilsin.

It was me and another guy.

Ben ve bir kişi daha vardı.

Hey, there's some guys over there.

Hey, orada bir kaç kişi var.

Click to see more example sentences
guy oğlan

Or what's his name.. the new guy.

Ya da neydi adı? Yeni oğlan işte.

Yeah, you, big guy.

Evet, seni, koca oğlan.

That guy wasn't your boyfriend, was he?

O oğlan senin erkek arkadaşın değildi, değil mi?

Click to see more example sentences
guy tip

What kind of guy is he then?

Ne tip bir adam o zaman?

Look, lady, I'm not one of those guys.

Bakın bayan, ben o tip bir adam değilim.

Guys of type B aren't good for girls of type A.

A tipi kızlar için, B tipi erkekler pek iyi değildir.

Click to see more example sentences
guy bağlamak

Okay, guys, connect the oxygen.

Pekala çocuklar, oksijeni bağlayın.

The guy's so dumb he can barely tie the laces.

Adam o kadar aptal ki bağcıklarını zor bağlıyor.

guy alay etmek

Sokka, the meat and sarcasm guy!

Et yiyici ve alaycı Sokka.