guys

How can you be with a guy that's got a problem with the very thing you're all about?

Nasıl bir adamla olabilir Sen tüm ilgili çok şey ile ilgili bir sorun var olduğunu?

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

I think there's something you need to know about this guy.

Sanırım bu adam hakkında bilmen gereken bir şey var.

And, hey, I'm not a bad guy, and I see her and she's good, you know.

Bak, ben kötü biri değilim. Ve onun iyi, iyi bir bebek olduğunu biliyorum.

But what does a guy like you want with a girl like me?

Ama senin gibi bir adam benim gibi bir kızla ne yapmak istiyor?

So what's a nice guy like you doing in a place like this?

Senin gibi hoş bir adamın böyle bir yerde ne işi var?

Listen, you gotta ask yourself, what is a girl like that doing with a guy like you?

Dinle, kendine şunu bir sor. Böyle bir kızın senin gibi bir adamla ne işi olur?

You know what would be great for a guy like me?

Biliyor musunuz benim gibi bir adam için ne güzel olurdu?

That wasn't anything new, and that guy, he hasn't done anything right his whole life, and he

Bu yeni bir şey değildi ve o adam bütün hayatın da hiçbir şey yapmadı. ve o

But this is the thing: we don't know anything about this guy.

Ama şu da var ki; bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyoruz.