English-Turkish translations for gypsum:

alçıtaşı., alçıtaşı · other translations

gypsum alçıtaşı., alçıtaşı

Little star-shaped clusters of gypsum crystals calcium sulfate.

Küçük yıldız biçimli alçıtaşı kümeleri Kalsiyum sülfat.