English-Turkish translations for gypsy:

çingene · other translations

gypsy çingene

This man is a wizard, or command, or trained soldier, he is not Jesus is a damn gypsy.

Bu adam sihirbaz, komando, veya eğitilmiş bir asker değil, Hz. İsa değil, sadece lanet bir çingene.

Oh, because I'm a gypsy?

Ah, çünkü ben bir çingene?

Just like the gypsy woman said!

Tıpkı çingene kadının söylediği gibi.

Click to see more example sentences