English-Turkish translations for habit:

alışkanlık · huy · other translations

habit alışkanlık

Really, it's a disgusting and repulsive habit, and that's why you don't have a girlfriend.

Bu iğrenç ve tiksindirici bir alışkanlık ve bu yüzden hiç kız arkadaşın yok.

Next thing I knew, "one last time" was a habit, not a promise.

Ama sonra anladım ki "son bir kez" bir alışkanlık olmuş, söz değil.

Does he really have a bad habit?

Gerçekten kötü bir alışkanlığı var?

Click to see more example sentences
habit huy

No, but he has the worst habit.

Hayır, ama çok kötü bir huyu var.

That's because you have a habit of lying to yourself.

Çünkü kendine yalan söylemek gibi bir huyun var.

A bad habit!

Kötü bir huy!

Click to see more example sentences