English-Turkish translations for habitat:

yaşam · ortam · doğal ortam · other translations

habitat yaşam

The combination of deep and shallow water is an ideal dolphin habitat.

Derin ve sığ suların kombinasyonu yunuslar için ideal bir yaşam alanı.

Hell is worth all that, natural habitat

Cehennem değer hepsine, doğal yaşam alanı

Ah, yes, our famous Human Habitat.

Ah, evet meşhur insan yaşam alanı.

Click to see more example sentences
habitat ortam

It's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.

Yapay bir ekosistem. Corky'nin doğal ortamını taklit etmek için yapılır.

It's an artificial ecosystem. It's designed to simulate Corky's natural habitat.

Corky'nin doğal ortamını andıran yapay bir ekosistem anlamına geliyor.

This is like habitat for humanity.

Bu, insanlığın doğal ortamı gibi bir şey.

Click to see more example sentences
habitat doğal ortam

It's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.

Yapay bir ekosistem. Corky'nin doğal ortamını taklit etmek için yapılır.

It's an artificial ecosystem. It's designed to simulate Corky's natural habitat.

Corky'nin doğal ortamını andıran yapay bir ekosistem anlamına geliyor.

This is like habitat for humanity.

Bu, insanlığın doğal ortamı gibi bir şey.

Click to see more example sentences