English-Turkish translations for habitual:

bağımlı · mutat · other translations

habitual bağımlı

Or are you not, in fact, a chronic and habitual liar?

Yoksa siz aslında kronik ve bağımlı bir yalancı mısınız?

habitual mutat

You are habitualness.

Sen mutat birisin.