English-Turkish translations for haddock:

mezgit · mezgit balığı · other translations

haddock mezgit

Haddock, cream cheese stuffed courgettes, lamb with parsley, lettuce and stewed fruit.

Mezgit, krem peynir doldurulmuş kabak, maydanozlu kuzu eti, kıvırcık salata ve haşlanmış meyve.

Baldrick, your brain is like the four-headed man-eating haddock fish beast of Aberdeen.

Baldrick, senin beynin aynı, Aberdeen'deki dört kafalı insan yiyen mezgit balığı canavarı gibi.

one haddock, five chickens.

bir mezgit, beş tavuk.

Click to see more example sentences
haddock mezgit balığı

Baldrick, your brain is like the four-headed man-eating haddock fish beast of Aberdeen.

Baldrick, senin beynin aynı, Aberdeen'deki dört kafalı insan yiyen mezgit balığı canavarı gibi.