English-Turkish translations for haggis:

yahni · other translations

haggis yahni

And you, Juan Ramirez. Take care of her, you overdressed haggis.

Ve sen Juan Ramirez, ona iyi bak, koca züppe ve ihtiyar yahni.

You look like a woman, you stupid haggis.

Tıpkı bir kadın gibisin, yahni kılıklı. Yahni mi?

The haggis is fresh from Scotland, sir.

Bu yahni taze olarak İskoçya'd an geldi efendim.

Click to see more example sentences