English-Turkish translations for haircut:

kesimli, kesim · saç kesimi · tıraş · saç traşı · saç tıraşı · traş · other translations

haircut kesimli, kesim

Every weekend, me, you and a big ugly girl with a bad haircut.

Her haftasonu, ben, sen ve kötü bir şaç kesimi olan büyük çirkin bir kız.

I'm really sorry about the haircut.

Saç kesimin için gerçekten özür dilerim.

Honey, sometimes a good haircut is worth it.

Hayatım, bazen iyi bir saç kesimi için değer.

Click to see more example sentences
haircut saç kesimi

Thank you for the haircut, the job and everything.

Saç kesimi, ve her şey için teşekkürler.

That's a really bad haircut.

Gerçekten kötü bir saç kesimi.

It wasn't a tragic haircut.

Trajik bir saç kesimi değildi.

Click to see more example sentences
haircut tıraş

He got a haircut, but he's still got bad hair.

Saç tıraşı oldu, ama hâlâ kötü bir saç şekli var.

This is from his first haircut And touch this.

Bu onun ilk saç tıraşı şuna bir dokun.

Hey, haircut, right here.

Hey, saç tıraşı, tam buraya.

Click to see more example sentences
haircut saç traşı

It's just a suit and a haircut.

Sadece bir takım elbise ve saç traşı.

But there will only be one first haircut. OK.

Ama sadece tek bir ilk saç traşı olacak.

The guy with that stupid haircut!

Şu aptal saç traşı olan adam!

Click to see more example sentences
haircut saç tıraşı

He got a haircut, but he's still got bad hair.

Saç tıraşı oldu, ama hâlâ kötü bir saç şekli var.

This is from his first haircut And touch this.

Bu onun ilk saç tıraşı şuna bir dokun.

It's Haircut Tuesday, Director Vance.

Saç Tıraşı Salı'sı, Müdür Vance.

Click to see more example sentences
haircut traş

Cheers for the haircut, Lol.

Traş için teşekkürler, Lol.