English-Turkish translations for hairdo:

saç modeli · saç şekli · other translations

hairdo saç modeli

Do you wanna change the channel or do you like these hairdos?

Kanalı değiştirmek ister misin ya da bu saç modellerini sevdin mi?

With good fortune And a great hairdo

İyi bir talih İyi bir saç modeliyle

And what's with that hairdo?

O saç modeli de ne öyle?

Click to see more example sentences
hairdo saç şekli

She's got a cool new hairdo. Her skin looks amazing.

Yeni, harika bir saç şekli var, cildi harika görünüyor.

Brenda, I'm sorry, but that is not a hairdo, that's a hair-don't.

Brenda, Üzgünüm ama, bu bir saç şekli değil, bu saç şekilsizliği.

Oh, Gangi, what a beautiful hairdo.

Gangi, saç şekli ne güzeldi.