English-Turkish translations for halve:

yarılamak · ikiye bölmek · other translations

halve yarılamak

Ronny, Nick, your better halves are here.

Ronny, Nick, daha kaliteli yarılar geldi.

halve ikiye bölmek

Basically, we have one big room and two halves of another big room.

Sonuç olarak, bir büyük oda ve ikiye bölünmüş başka bir büyük oda.