English-Turkish translations for halves:

yarımlar · other translations

halves yarımlar

Because it's the halves that halve you in half.

Çünkü seni ikiye bölenler de bu yarımlar.