English-Turkish translations for hammerhead:

çekiç · çekiç balığı · other translations

hammerhead çekiç

Where's the nearest place a tiger shark, a hammerhead, and a red snapper could coexist?

Kaplan köpekbalıkları, çekiç balıkları ve kırmızı snapper'lar en yakın nerede bir arada yaşarlar?

Hammerhead, the blue shark, mako, white shark.

Çekiç kafa, mavi köpekbalığı, mako, beyaz köpekbalığı.

And a folded-up tracing of a hammerhead shark.

ve katlanmış bir çekiç başlı köpekbalığı taslağı.

Click to see more example sentences
hammerhead çekiç balığı

Where's the nearest place a tiger shark, a hammerhead, and a red snapper could coexist?

Kaplan köpekbalıkları, çekiç balıkları ve kırmızı snapper'lar en yakın nerede bir arada yaşarlar?