English-Turkish translations for handcart:

el arabası · other translations

handcart el arabası

This isn't a handcart, young lady.

Bu bir el arabası değil, genç bayan.

Have you ever seen a handcart?

Hiç bir el arabası gördün mü?

The handcart people are in trouble, and you are wanted.

El arabası kullanan işçilerin başı belada ve seni istediler.