English-Turkish translations for handicap:

engel · özür · sakat · engel olmak · handikap · dezavantaj · sakatlık · other translations

handicap engel

No Mr. McNally, I have pity on you and don't you dare call her handicapped.

Hayır Bay McNally, ben size acıyorum... .ve sakın bir daha ona engelli demeyin.

And this is a store, and that is a handicapped parking spot!

Burası da bir market ve şurası bir engelli park yeri!

Oh, you want a handicapped animal?

Engelli bir hayvan istiyorsun?

Click to see more example sentences
handicap özür

And because he's handicapped, he can use special access points and parking spaces.

Ve özürlü olduğu için, özel erişim noktaları ve park yerlerini kullanabiliyor.

No, it'll be cool to bring a handicapped girl friend home.

Yok, eve özürlü bir kız arkadaş getirmek güzel olur.

My daughter's mentally handicapped.

Benim kızım zihinsel özürlü.

Click to see more example sentences
handicap sakat

Sophie and mackenzie locked a handicapped kid. In the bathroom, And we have to do something about it.

Sophie ve Mackenzie sakat bir çocuğu tuvalete kilitlemiş ve bunun için bir şeyler yapmamız gerek.

The Academy loves dead singers and the handicapped, and Janis was both.

Akademi ölü ve sakat şarkıcıları sever ve Janis de böyleydi. Hayır, değildi.

Handicapped people know other handicapped people, right?

Sakat insanlar diğer sakat insanları tanırlar, değil mi?

Click to see more example sentences
handicap engel olmak

That will be your handicap.

Bu senin için bir engel olur.

Being gay isn't a handicap, Artie.

Gey olmak bir engel değildir Artie.

I wish I were handicapped.

Keşke ben de engelli olsaydım.

Click to see more example sentences
handicap handikap

This miracle requires no such handicap.

Bu mucize hiçbir handikap barındırmıyor.

Who can replace Mr. Handicap? anybody for Mr. Fucking March of Dimes?

Bay Handikap'ın yerine kim oynayacak? Bay Boktan'ın yerine birisi var mı?

handicap dezavantaj

In fact it's a handicap.

Aslında bu bir dezavantaj.

If the dog's the answer, they'd be at a handicap.

Eğer cevap köpek olsaydı, bu onlar için dezavantaj olurdu.

handicap sakatlık

I wonder what's your handicap?

Acaba senin sakatlığın ne?