English-Turkish translations for handling:

idare · taşıma · other translations

handling idare

Listen, I handle these things so much better now.

Dinle. Bu işleri artık çok daha iyi idare ediyorum.

I'll handle this, guys. Okay?

Ben idare ederim çocuklar Tamam mı?

I've handled you wrong because the only thing you understand is tougher.

Seni yanlış idare ettim çünkü senin tek anladığın şey daha sert.

Click to see more example sentences
handling taşıma

Instead, you're Mr. Shipping and Handling.

Onun yerine Bay Taşıma ve Dağıtım oldun.

Forty-six bucks, plus shipping and handling.

Kırk altı dolar, artı nakliye ve taşıma.

The handle's adjustable for easy carrying.

Tutacak yeri kolay taşıma için ayarlanabilir.

Click to see more example sentences