English-Turkish translations for handout:

sadaka · bildiri, bildiri . · other translations

handout sadaka

Call me "Trevor," please, and it's not a handout.

Bana Trevor deyin lütfen ayrıca bu bir sadaka değil.

It's not a handout.

Bu bir sadaka değil.

He wasn't looking for a handout, Lord, but a job.

O bir sadaka aramıyordu Tanrım, o bir arıyordu.

Click to see more example sentences
handout bildiri, bildiri .

Yes, yes the killer extra credit handouts from the last lecture.

Evet, evet bir katil, son ders fazladan kredi bildiriler.

Thank you for handouts professor.

Bildiriler için teşekkürler profesör.