English-Turkish translations for handshake:

el sıkışma · tokalaşma · other translations

handshake el sıkışma

Then an hour with Parliament, a brief press conference and finally the official handshake.

Sonra parlamentoyla bir saat, kısa bir basın toplantısı ve nihayet resmî el sıkışma.

A handshake is hardly a deal.

Bir el sıkışma anlaşma sayılmaz.

It's just a handshake.

Bu sadece el sıkışma.

Click to see more example sentences
handshake tokalaşma

A simple matter of a little paperwork and a handshake, or we can make this your last mission And your last flight.

Küçük bir evrak meselesi ve bir tokalaşma ya da bu senin son görevin olur ve son uçuşun.

That's not a good handshake.

Bu iyi bir tokalaşma değil.

And that insincere handshake?

Ve bu samimiyetsiz tokalaşmalar.

Click to see more example sentences