English-Turkish translations for handwriting:

el yazısı · yazı · other translations

handwriting el yazısı

You show me a letter with beautiful handwriting, I'll show you a guy who's tired of reading it.

Sen bana güzel bir el yazısı olan mektup göster ben de sana onu okumaktan yorulacak bir adam göstereyim.

Is that a man's handwriting or a woman's?

Bu bir erkeğin mi yoksa kadının el yazısı?

No, it's the handwriting of a man.

Hayır, bu bir erkeğin el yazısı.

Click to see more example sentences
handwriting yazı

This isn't your handwriting, is it?

Bu senin el yazın değil, değil mi?

Ugly face and ugly handwriting Mine is better than the others'

Çirkin yüz ve çirkin yazı. Benimki diğerlerinden daha iyi oluyor.

You have a beautiful handwriting.

Çok güzel bir el yazın var.

Click to see more example sentences