English-Turkish translations for handy:

kullanışlı · pratik · işe yarayan · other translations

handy kullanışlı

Oh, this is so handy.

Oh, bu çok kullanışlı.

He's so nice and so handy.

Çok hoş ve çok kullanışlı biri.

These things are pretty handy.

Bu şeyler oldukça kullanışlı.

Click to see more example sentences
handy pratik

You're obviously not handy.

Belli ki pratik değilsin.

Well, that'll be handy.

Eh, bu pratik olacak.

handy işe yarayan

A policeman's wife might come in handy.

Bir polis memurunun eşi işimize yarayabilir.