English-Turkish translations for hangar:

hangar ., hangar · other translations

hangar hangar ., hangar

It's like a hangar for businessmen, isn't it?

İşadamları için bir hangar gibi, değil mi?

Digging ourselves into holes and bunkers, building underground shelters and hangars.

Kendimize çukurlar ve sığınaklar kazıyor yeraltı barınakları ve hangarlar inşa ediyoruz.

Hangar doors closed.

Hangar kapıları kapandı.

Click to see more example sentences