English-Turkish translations for hangover:

akşamdan kalma · akşamdan kalmalık · içki sersemliği · other translations

hangover akşamdan kalma

It's a hangover recipe sir, it's um tripe soup and Turkish coffee and a couple of other things.

Bu akşamdan kalmanın reçetesi, efendim işkembe çorbası, Türk kahvesi ve bir iki başka bir şey.

I think someone's flu just became a hangover.

Sanırım birisinin akşamdan kalma bir gribi var.

Confidentially, darling, this is more than a hangover.

Aramızda kalsın, canım, bu akşamdan kalma olmaktan öte bir şeydi.

Click to see more example sentences
hangover akşamdan kalmalık

So this could just be a really bad hangover?

Bu çok fena bir akşamdan kalmalık olabilir mi?

Oh, no, too much absinthe, endless hangover.

Hayır, çok fazla Absinthe ve sonsuz akşamdan kalmalık.

Trust me, the hangover will be punishment enough.

İnan bana, akşamdan kalmalık zaten yeterli bir ceza.

Click to see more example sentences
hangover içki sersemliği

Either there's something wrong, or we got the world's worst hangover.

Ya yanlış olan bir şey var, ya da dünyanın en berbat içki sersemliği.

I just got the hangover and the swollen prostate.

Sadece içki sersemliği ve şişmiş bir prostat.